Jump to content
* * * * *

Asari


Asari

Kautkā tā.
Visā visumā paštaisītās bļitkas ir štelle. Pēc pāris copēm ieslēdzām izdomu un funktieri, kā rezultātā pašiem lielu lielais prieks. Bļitkas netrūkst, rezultāti labi. Salmo 3 nr tikai mērogam.


    • 2

    Es teiktu vēl vairāk - visā Visumā paštaisītās bļitkas ir štelle, jo ir vienā vienīgā exemplārā! :)

      • 2